Eco-Eye prístroje pro monitorování spotreby elektrické energie v reálném case
 

 

 

GDPR - Informační memorandum

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Provozovatel www.ekovoko.cz a zároveň Správcem osobních údajů je Ing. Jan Bohatý, Francouzská třída 1922/23, 326 00, Plzeň, IČ: 76125211.

Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely?
Z důvodů uzavření a plnění kupní smlouvy
- osobní údaje jsou zpracovávány po dobu uzavírání smlouvy (realizace objednávky)
Z důvodů nutnosti splnění právní povinnosti
- daňový doklad bude uchován v elektronické a papírové podobě po dobu 10 let z důvodů dodržení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
- uplatnění práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu.

Pokud nám neposkytnete své Osobní údaje, není možné uzavřít kupní smlouvu a doručit zboží.


Jaké osobní údaje evidujeme?
- jméno, příjmení, adresa, tel.číslo, e-mail, IP adresa


Komu a jaké osobní údaje dále poskytujeme?
Zpracovatel - IT společnost, u které máme uložena data
- jméno, příjmení, adresa, tel.číslo, e-mail
Přepravní společnost - zajišťuje dopravu zboží
- jméno, příjmení, adresa, tel.číslo, e-mail
Platební brána - on-line placení za zboží
- e-mail

K čemu určitě Vaše osobní data nepoužijeme
- k marketingovým účelům - rozesílání obchodních nabídek a reklamních sdělení předání dalším Správcům
- k profilingu - automatická analýza dat


Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
- požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům
- požadovat opravu poskytnutých osobních údajů
- požadovat výmaz osobních údajů, pokud to není v rozporu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.
- právo na přenos osobních údajů na jiného správce

Tyto požadavky zasílejte na e-mail info@ekovoko.cz

Jaké právní předpisy musíme dodržet při ochraně osobních údajů?
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
- Zákon o ochraně osobních údajů 101/200 Sb.
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Kam si stěžovat na nesprávné zacházení s osobními údaji?
- požádat provozovatele o vysvětlení a nápravu, a to na e-mailovou adresu info@ekovoko.cz .
- podat stížnost přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz .

Provozovatel (správce osobních dat) vynaloží maximální úsilí, aby nemohlo dojít k zneužití a neoprávněnému zpracování osobních údajů.

 

Email: info@ekovoko.cz Telefon: +420 728 059 129
Výhradní zastoupení Eco-eye pro Českou republiku